Regler

Tävlingsklasser

Ultra-klassen (inställd 2021)

 • Start 1 går kl. 06:00 från tävlingsområdet (Rosersbergs slott).
 • Maxtiden är 4 timmar på det första varvet. Om laget ej klarar maxtiden tillåts de ej påbörja andra varvet och de blir placerade i long-klassens resultatlista.
 • Starten för ultra-klassens andra varv går 10:00 (samtidigt som long-klassens start), från Rosersbergs slott.
 • Resultattiden för laget är summan av respektive varvtid.

Long-klassen

 • Starten för long-klassen går kl. 10:00 vid tävlingsområdet (Rosersbergs slott).

Light-klassen (inställd 2021)

 • Gemensam resultatlista för dam, herr och mixed
 • Alla som går i mål har samma chans till utlottat pris

Bansträckning

 • Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan. Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.
 • Att som deltagare, flytta några snitslar innebär direkt diskvalificering och förbud att delta i tävlingen i framtiden.
 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan vid extraordinära händelser och om det är befogad med hänsyn till deltagarnas säkerhet (risk för åska, markbrand, olycka i området, mm). Deltagarna ska alltid följa funktionärernas anvisningar i sådana fall.

Utrustning

 • Alla deltagare måste medföra all sin utrustning från start till mål.

Obligatorisk utrustning, som arrangören tillhandahåller

 • Badmössa

Tillåten utrustning

 • Simpaddlar, dolme, simfenor, flythjälp (max 50×30 cm)
 • Ryggsäck eller midjeväska
 • Lina

Rekommenderad utrustning

 • Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17 grader.
 • Terrängskor / löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten.
 • Simglasögon.
 • Vattenblåsa / flaska, framförallt om det är en varm dag.

Deltagare

Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Innan start ska samtliga deltagare skrivit under att hen deltar under eget ansvar och egen risk.
 • Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17°C.
 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
 • Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
 • Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras och lagmedlemmarna kommer förbjudas att deltaga i Slottsrundan i framtiden.
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
 • Det åligger deltagarnas ansvar att välja tävlingsloppet alternativt motionsloppet, med hänsyn till egen kapacitet och erfarenhet i långdistans swimrun. Vid kontrollpunkter kan funktionärerna stoppa lag som visar tydliga tecken på utmattning.
 • Badmössa skall bäras på huvudet under alla simmoment.
 • Lagmedlemmarna måste hålla ihop under tävlingen och vara max 10 m ifrån varandra i vattnet och kunna se varandra hela tiden på land. De måste passera varje kontroll tillsammans. Lagets sluttid mäts på den deltagare som kommer in sist i mål.

Ändringar i lagsammansättning

 • Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av startavgiften. Se Startklar.nu
 • Ändringar i laget kan enbart göras via e-post fram till och med 1 juli. Namnbyte kan göras fram till sista anmälningsdag (1/7) för 200kr/deltagare.

Reklam

 • Deltagarna kan visa reklam på sina kläder.
 • Deltagarna accepterar, genom anmälan till Slottsrundan, att bilder eller filmer på tävlingen används fritt av arrangörerna.