PM 2021

Datum:
Lördag 3 juli 2021

Adress:
Rosersbergs slott, Slottsvägen 203, i parken bakom slottet (sett från parkeringen).

Bekräftelse på mottagen och läst information:
För att få starta måste du och din lagkamrat snarast maila och bekräfta att ni båda har läst och förstått PM så snart som möjligt efter detta utskick.

Covid-19:
Förra årets upplaga var lite annorlunda ut än tidigare år pga restriktionerna för Covid-19 pandemin, och likadant blir det 2021 för Slottsrundan Swimrun.
Har du eller din lagkamrat några sjukdomssymtom så ska ni inte komma till start alls.
Håll avstånd till medtävlande och funktionärer under hela dagen.

Parkering och ombyte:
Kom ombytt till startområdet, så att er tid i startområdet blir så kort som möjligt.
Vid parkeringen finns det toaletter. Observera att det ej finns dusch- och omklädningsrum.

Väskinlämning:
Vid starten finns det väskinlämning.

Startkuvert:
Från kl 9:00 finns startkuvert utplacerade i en lång rad i Rosersbergs slottspark, och de är märkta med startnummer.
Håll er vid er plats fram till starten för att sedan flytta framåt en “markering” vartefter starterna går och markeringen före blir ledig.

Startkuvertet innehåller:
PM (innehåller 4-sidor), badmössa, 1 chip som skall bäras runt vänster fotled med chipet utåt på valfri deltagare i laget.

Rosersbergs slott

Startnummer:
Lagets startnummer kommer att publiceras i startlistan på hemsidan: https://www.slottsrundanswimrun.se/startlista.
Det är viktigt att ni har koll på ert startnummer. Varje gång ni ser en funktionär under loppet ska ni ropa det högt och tydligt till denna.
En lista med startnummer kommer även att finnas uppsatt i startområdet. Startnummer behöver ej märkas på kroppen.

Viktig tävlingsinfo:
När ni ser en funktionär under loppet, så ropa ert startnummer högt och tydligt.

Starttid:
Första laget startar kl 10:00 därefter nästa lag med 15 sekunders mellanrum. Se exakt starttid i startlistan på hemsidan.

Vätskekontroller:
Det finns fem stycken, de röda stjärnorna är kontroller som serverar vatten, sportdryck, bananer, apelsiner, bullar och saltgurka. Blåa stjärnor endast vattenkontroller.

Prisutdelning:
Segrarna i Dam, Herr, och Mixed erhåller fri start till 2022 års upplaga.
Priser skickas per mail eller per post.
Vid banrekord i respektive klass (Dam, Herr, Mixed) ytterligare utmärkelser.

Mat:
Finns att ta med efter målgång i kylväskor i målområdet.
Vegetarisk/kött baguette och dricka.

Tävlingsinformation:
10 minuter innan start, dvs kl 9:50, kommer en racebriefing att hållas i slottsparken.
Bansträckningen markeras med bojar och/eller beachflaggor vid simsträckornas upp/nedgångar. Snitsling av bana med traditionella plastband har reducerats, istället finns pilskyltar som visar riktning samt vid ett par långa löpsträckor är även distansen uppmärkt. Pilskyltar finns belägna oftast efter vägkorsningar eller där osäkerhet av vägval råder. Om du eller någon i ditt lag tvingas bryta, meddela snarast närmaste funktionär för eventuell transport till start/målområde.
Eftersom årets bana innebär att alla vänder i Sigtuna och kör samma bana tillbaka så uppmanas alla att hålla till höger vid ett möte med andra tävlande.

Bansträckning:
● Deltagarna måste följa den snitslade/pilade tävlingsbanan. Lag som inte följer tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.
● Att, som deltagare, flytta några snitslar innebär direkt diskvalificering och förbud att delta i tävlingen i framtiden.
● Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan vid extraordinära händelser och om det är befogad med hänsyn till deltagarnas säkerhet (risk för åska, markbrand, olycka i området, mm). Deltagarna ska alltid följa funktionärernas anvisningar i sådana fall.

Utrustning
● Alla deltagare måste medföra all sin utrustning från start till mål.

Obligatorisk utrustning, som arrangören tillhandahåller
● Badmössa

Tillåten utrustning
● Simpaddlar, dolme, simfenor, flythjälp (max 50×30 cm) och lina.
● Ryggsäck eller midjeväska

Rekommenderad utrustning
● Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17 grader.
● Terrängskor / löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten.
● Simglasögon.
● Vattenblåsa / softflask, framförallt om det är en varm dag.

Deltagarnas ansvar
● Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Innan start ska samtliga deltagare svara på mailet med PM och bekräfta att hen deltar under eget ansvar och egen risk.
● Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17°C.
● Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
● Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
● Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
● Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras och lagmedlemmarna kommer förbjudas att deltaga i Slottsrundan Swimrun i framtiden.
● Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
● Det åligger deltagarnas ansvar att vara tränad för distansen. Vid kontrollpunkter kan funktionärerna stoppa lag som visar tydliga tecken på utmattning.
● Badmössa skall bäras på huvudet under alla simmoment. Om deltagare behöver ny badmössa, tillhandahålls det av närmaste funktionär.
● Lagmedlemmarna måste hålla ihop under tävlingen och vara max 10 m ifrån varandra i vattnet och kunna se varandra hela tiden på land. De måste passera varje kontroll tillsammans. Lagets sluttid mäts på den deltagare som kommer in sist i mål.

Ändringar i lagsammansättning:
● Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av startavgiften. Se Startklar.nu
● Ändringar i laget kan enbart göras via e-post fram till och med 1 juli.

Reklam:
● Deltagarna kan visa reklam på sina kläder.
● Deltagarna accepterar, genom anmälan till Slottsrundan Swimrun, att bilder eller filmer på tävlingen används fritt av arrangörerna.

Välkommen till Slottsrundan Swimrun – ett swimrunäventyr i och omkring Mälaren!