PM 2020

Datum:
Lördag 27 juni 2020

Adress:
Rosersbergs slott, Slottsvägen 203, i parken bakom slottet (sett från parkeringen).

Bekräftelse på mottagen och läst information:
För att få starta måste du och din lagkamrat snarast maila och bekräfta att ni båda
har läst och förstått PM så snart som möjligt efter detta utskick.

Covid-19
2020 års upplaga av Arlanda Aquathlon ser lite annorlunda ut än tidigare år pga
restriktionerna för Covid-19 pandemin.
Har du eller din lagkamrat några sjukdomssymtom så ska ni inte komma till start alls.
Håll avstånd till medtävlande och funktionärer under hela dagen.

Parkering och ombyte:
Kom ombytt till startområdet, så att er tid i startområdet blir så kort som möjligt.
Vid parkeringen finns det toaletter. Observera att det ej finns dusch- och
omklädningsrum.

Startkuvert:
Finns på din startplats i Rosersbergs slottspark.

Startkuvertet innehåller:
PM (innehåller 4-sidor), badmössa, 1 chip som skall bäras runt vänster fotled med
chipet utåt på valfri deltagare i laget.

(bild över Rosersbergs slottsområde)

Lagnummer
Lagets lagnummer kommer att publiceras i startlistan på Arlanda Aquathlons
hemsida https://www.arlanda-aquathlon.se/startlista-2020/ .
Det är viktigt att ni har koll på ert lagnummer. Varje gång ni ser en funktionär under
loppet ska ni ropa ert lagnummer högt och tydligt till denna.
En lista med lagnummer kommer även att finnas uppsatt i startområdet. Lagnummer
behöver ej märkas på kroppen.

Ultra
Från kl. 05.30 finns startkuverten utlagda för Ultra.

Long
Från kl 9:30 finns startkuvert för Long utplacerade i en lång rad i parken, och de är
märkta med lagnummer.
Håll er vid er plats fram till starten för att sedan flytta framåt en “markering” vartefter
starterna går och markeringen före blir ledig.

Väskinlämning
Vid starten finns det väskinlämning.

Viktig tävlingsinfo:
När ni ser en funktionär under loppet, så ropa ert lagnummer högt och tydligt.

Starttid:
Ultra: startar kl 06:00, gemensam start.
Long: första laget startar kl 10:00 därefter nästa lag med 15 sekunders mellanrum.

Vätskekontroller:
Det finns fyra stycken, kontrollerna serverar vatten, sportdryck, bullar, bananer,
apelsiner och saltgurka. Se de röda stjärnor på kartan nedan.
Ultra-lagen har även en vätskekontroll vid varvningen.

Varvning Ultra
Ultra måste passera varvningen INNAN kl 10:00 för att få fortsätta ut på sitt andra
varv som startar kl. 10:00.
För de som inte hinner får placering i Long-klassen.

(kartan med vätskestationerna)

Prisutdelning:
Segrarna i Ultra och Long erhåller fri start till 2021 års upplaga.
Priser skickas per mail eller per post.
Vid banrekord i respektive klass (Dam, Herr, Mixed) ytterligare utmärkelser.

Mat:
Finns att ta med efter målgång.
Vegetarisk/kött Baguette och dricka.

Tävlingsinformation:
Bansträckningen markeras med bojar vid simsträckornas uppgångar samt mitt på
fjärden vid 1:a simningen. Snitsling av bana med traditionella plastband har
reducerats, istället finns pilskyltar som visar riktning samt vid ett par långa
löpsträckor är även distansen uppmärkt. Pilskyltar finns belägna oftast efter
vägkorsningar eller där osäkerhet av vägval råder. Om du eller någon i ditt lag
tvingas bryta, meddela snarast närmaste funktionär för eventuell transport till
start/målområde.

Bansträckning
● Deltagarna måste följa den snitslade/pilade tävlingsbanan. Lag som inte följer
tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.
● Att, som deltagare, flytta några snitslar innebär direkt diskvalificering och
förbud att delta i tävlingen i framtiden.
● Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan vid
extraordinära händelser och om det är befogad med hänsyn till deltagarnas
säkerhet (risk för åska, markbrand, olycka i området, mm). Deltagarna ska
alltid följa funktionärernas anvisningar i sådana fall.

Utrustning
● Alla deltagare måste medföra all sin utrustning från start till mål.

Obligatorisk utrustning, som arrangören tillhandahåller
● Badmössa

Tillåten utrustning
● Simpaddlar, dolme, simfenor, flythjälp (max 50×30 cm) och lina.
● Ryggsäck eller midjeväska

Rekommenderad utrustning
● Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17 grader.
● Terrängskor / löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten.
● Simglasögon.
● Vattenblåsa / flaska, framförallt om det är en varm dag.

Deltagarnas ansvar
● Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa
tävlingsreglerna. Innan start ska samtliga deltagare svarat på mailet med PM
och beskräfta att hen deltar under eget ansvar och egen risk.
● Våtdräkt. Det är obligatorisk om vattentemperaturen understiger 17°C.
● Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare
samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
● Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som
blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
● Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till
närmaste funktionär.
● Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras och
lagmedlemmarna kommer förbjudas att deltaga i Arlanda Aquathlon i
framtiden.
● Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka
med huvudet före ner i vattnet.
● Det åligger deltagarnas ansvar att välja tävlingsloppet alternativt
motionsloppet, med hänsyn till egen kapacitet och erfarenhet i långdistans
swimrun. Vid kontrollpunkter kan funktionärerna stoppa lag som visar tydliga
tecken på utmattning.
● Badmössa skall bäras på huvudet under alla simmoment. Om deltagare
behöver ny badmössa, tillhandahålls det av närmaste funktionär.
● Lagmedlemmarna måste hålla ihop under tävlingen och vara max 10 m ifrån
varandra i vattnet och kunna se varandra hela tiden på land. De måste
passera varje kontroll tillsammans.Lagets sluttid mäts på den deltagare som
kommer in sist i mål.

Ändringar i lagsammansättning
● Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av
startavgiften. Se Startklar.nu
● Ändringar i laget kan enbart göras via e-post fram till och med 26 juni.
Namnbyte kan göras fram till sista anmälningsdag (26/6) för 200kr/deltagare.

Reklam
● Deltagarna kan visa reklam på sina kläder.
● Deltagarna accepterar, genom anmälan till Arlanda Aquathlon, att bilder eller
filmer på tävlingen används fritt av arrangörerna.

Välkommen till Arlanda Aquathlon – ett swimrunäventyr i och omkring Mälaren!